Vietnamese

Cộng Đoàn Việt Nam
Cùng với vận nước biết bao người Việt Nam đã lìa xa đất Việt sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến Hoa Kỳ tìm lấy cuộc sống thích hợp hơn. Không ít người Việt đã về Tacoma làm nơi sinh sống. Trong cảnh bơ vơ lạc lõng của những ngày đầu, nhu cầu tâm linh trở nên vô cùng quan trọng cho người Việt tha hương. Cách riêng người tín hữu công giáo cần tìm nơi để nguyện cầu, để lãnh nhận ơn giao hòa và của nuôi cho tâm hồn trong những ngày nhiều gian nan thử thách.

Như sự quan phòng của Thiên Chúa, vài gia đình Việt Nam đầu tiên đã tìm thấy ngôi thánh đường của giáo xứ Thánh Rita nơi họ đến để hiệp thông cùng các tín hữu công giáo địa phương trong phụng vụ. Tiếng đồn vang xa và số đông anh chị em giáo hữu Việt Nam đã về đây cùng sinh hoạt với giáo xứ. Với sự giúp đỡ tận tình của các linh mục quản xứ và sự thân thiện của anh chị em giáo hữu địa phương, anh chị em giáo hữu Việt Nam đã hòa nhập trong cuộc sống chung của giáo xứ.

Qua Bí Tích Hôn Phối tại thánh đường giáo xứ Rita, biết bao thanh niên nam nữ Việt Nam nguyện mãi mãi cùng nhau giữ trọn lời thề thủy chung từ đó giáo xứ Rita cử hành nghi thức Thanh Tẩy và Thiêm Sức cho thế hệ kế tiếp của người Việt tha hương.

Tạ ơn Thiên Chúa đã luôn thương ban cho chúng con cơ hội giữ vững niềm tin của mình.

Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Lavang và Thánh Rita chúc lành cho chúng con.

Vietnamese Community
With the events after April 30, 1975, many Vietnamese left their homeland to come to the United States, searching for a better life. Many Vietnamese made Tacoma their second home. With the many struggles of the first few years, their need for spirituality became important. In particular, Vietnamese Catholics needed to find a place to pray together, to receive reconciliation, and to nourish their souls in those days of desolation.

In God's hand, the first few Vietnamese families had found St. Rita's Parish to be a place where they could come together with many other Catholics to participate in the liturgy. Word went out and many other Vietnamese came to St. Rita's to participate in the activities of the parish. With much help from the priests and a warm welcome from the parishioners, the Vietnamese community became an integrated part of the parish.

Through the sacrament of matrimony at St. Rita's, many Vietnamese young adults promised to spend their lives together, keeping their vows alive. And with that, St. Rita's continues to celebrate Baptism and Confirmation and all the other sacraments with the next generation of Vietnamese-Americans.

Thank you, God, for the opportunity to continue to grow in our faith.

May God, through the intercession of Our Lady of Lavang and St. Rita of Cascia, bless all of us.